Welkom

Welcome

 

Yeapsystar-logo

 

Yeapsystar.nl !!!

 

YEAPSYSTAR'S SPECIAL X-MAS PAGES CLICK HERE !!!

Laatste/Latest update 16-12-2006

Yeapsystar.nl's Mailinglist/Newsletter click HERE & send an empty e-mail! (Stuur een leeg mailtje!)

Check out & download Yeapsystar's own composed music far below on this page ... There is a Christmas MIDI for you !!!

&

ZIE MIJN GASTENBOEK/SEE MY GUESTBOOK!

 

Recent Deviations on DA

 

 

Visit my DeviantArt website

Grappig bewegend sterretje/Funny moving little star

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Want to know the latest news (only in Dutch available)?

;

 

Wil je wat zoeken?

Do you want to search something?

Google

 

Weerwolf of Vampier worden?

Laat je bijten en speel mee op MonstersGame!

Server 1

Server 2

 

TechPiloot worden?

Laat je rekruteren en speel mee op TechWarrior!

Klik hier!

 

... Deze games zijn speelbaar voor IEDEREEN (ook blinden dus) ... Games houden je jong !!!

Those online & easy to play & free games are available in different languages, just click on the links & see the flags!

 


 

 

Nederlands/Dutch

Nederlands

 

Engels/English

English

 

 


Update

 

Na een lange tijd van stilzwijgen (veel te druk ook met andere dingen!) hier weer een update, en dit keer een speciale Kerst-update die ik in 2 delen ga doen ;-)/

After a long while being silently silence (too busy with other stuff!) there's another update again, and this time a special Christmas-update which I will devide into 2 parts ;-)

 

Allereerst het deel wat ik al klaar heb ... De Kerstkaart! Later zal ook Yeapsystar's Jaar Update volgen, maar daar zijn we nog druk doenig mee, maar, voor wie niet kan wachten dus alvast de kerstwensen :D/

At first the part which is finished ... The Christmas Card! Later on, I'll put down Yeapsystar's Year Update overhere, but there we're still busy with, but for those who can't wait the Christmas Wishes :D

 

Bekijk deze onder de volgende link:/Check this one out on the next link:

Yeapsystar's Xmas Pages

 

Ik wens jullie bij deze dus alvast de allerbeste wensen voor Kerst, maar ook voor 2007!/

I wish y'all by this the best wishes of all for Christmas, but also for 2007!

 

SO STILL STAY TUNED & JUST ENJOY IT !!!

 

Groetjes/Regards,

 

Marielle Vaassen

 

 


Downloads & Information

SPECIAL XMAS DOWNLOAD:

Entre Le Boeuf Et L'Ane Gris (MIDI, 46 KB, Arranged in 2006)

Arranger: Me

Style of Music: Ol' French Middle Aged Christmas song put in a kinda modern skin

Tools of Trade: Cakewalk Pro MIDI sequencer build up out of staff (sheet music) function & my arrangable musical creative mind!

Tsjaah ... Wat zal ik hier eens over gaan vertellen ... Het is een nummertje wat ik al een wat langere tijd al ooit eens wilde gaan arrangeren, maar het kwam er maar niet echt van LOL! Nu dan is hij er uiteindelijk, en ik kan wel zeggen dat ik dit een van de geweldigste MIDI's vind die ik tot nu toe nog heb uitgewerkt! Het zit technisch goed in elkaar en het loopt gewoonweg lekker, al zullen sommige MIDI synthesizers niet zo blij met me zijn ... Het nummer is namelijk nogal groot en polyfoon, hehehe! Desalniettemin is het de moeite waard om het te downloaden, zover ik heb kunnen zien op Vanbasco.com, is er tot nu toe nog geen grotere versie gemaakt als 10 KB ... Dus er is nog hoop voor werk als MIDI's bouwer :p Het nummer is dus een arrangement waarvan het originele dus een oud (HEEL oud, uit de Middeleeuwen zelfs!) Frans Kerstnummer is ... "Entre Le Boeuf Et L'Ane Gris" betekent vrijelijk vertaald in het Nederlands: "Tussen De Os En De Grijze Ezel" ... De songtekst heb ik er ook van ... Die zal later op een aparte pagina verschijnen ;-) Let VOORAL op het einde van dit nummer! Die is nogal Marielliaans (veel muzikale oude vrienden van me die weten wel wat ik daarmee bedoel ... Aparte accoordschema's en vreemde maten, maar wel passend!) ...

Well ... What I'm gonna say about this song ... This is a lil' song which I wanted to arrange already for a long time ago, but it didn't get that way LOL! Now it';s there finally, and I can say that in my opinion this is one of the best MIDIs I ever build until now! It's technical that well and it just goes nicely, allthough some MIDI synthesizers won't be happy with me ... This song is actually rather large and polyphone, hehehe! Unless of this, it is worthy downloading it, as far as I have seen on Vanbasco.com, there isn't any larger version as 10 KB ... So there's still some hope for me for a job as MIDIs builder :p So the song is an arrangement whereof the original is an old (VERY old, even from the Middle Ages!) French Christmas Song ... "Entre Le Boeuf Et L'Ane Gris" means freely translated into English: "Between The Ox And The Grey Donkey" ... I've got the lyrics from this song too ... I'll put that one later on a separate page on this website ;-) ESPECIALLY listen carefully to the end of this song! This one is rather Mariellian (many ol' music friends of mine do know what I mean by this ... Strange accord schemes and strange measures, but fitting!) ...

 

1. The Place Where The Hortensias Grow (2005) *

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient

Tools of Trade: GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

Toen ik dit nummer aan het bouwen was zag ik dat de zon ging schijnen in mijn tuin en zag een heel erg zwoelig beeld voor me van allemaal hortensia's in mijn tuin in hele zachte blauwe en rose kleuren, terwijl ik eigenlijk maar 1 hortensia in mijn tuin heb, en het mooie was dat ik ze ook rook en dat ik me ZALIG voelde op dat moment! Het leuke is ook, dat hoewel ik het accoordschema en de hoofdmelodielijn zelf heb bedacht, de 2e stem JUIST is doorgechanneld door een paar van mijn leermeesters LOL!

When I was composing this song I saw the sun was coming up in my garden and I saw this really smoothy image in front of me about everywhere hortensias in my garden in those wonderful blue and pink colors, allthough I only have 1 hortensia in my garden, and the most wonderful thing was that I did smell them and I felt WONDERFUL on that moment! Wonderful is also that, allthough I thought out the accord scheme and the solo melody line all by myself, the 2nd voice part actually I did get channeled it through from some of my spiritual masters LOL!

 

2. One Morning In Spring Part 1 (1994, MP3, 5.73 MB)

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient

Tools of Trade: Composed on a GeneralMusic WS2, remasterd on a GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

In eerste instantie heb ik dit nummer ooit eens gecomponeerd en gearrangeerd op mijn oude GEM WS2 die inmiddels gehemeld is, helaas, maar hij was al 12 jaar en het is ook zo ongeveer 12 jaar geleden dat ik dit nummer heb uitgewerkt. Veel later pas, toen ik mijn GemeralMusic WK4 Plus al had, ben ik hem gaan remasteren. Dit nummer heb ik zo ongeveer letterlijk doorgechanneld gekregen toen ik eens 's morgens naar school aan het lopen was en langs een vijver liep op een mooie Lente morgen bij een opkomende zon, alles was toen keigroen om me heen en dan die nevel ... WOW! Het was ECHT een hele mooie Lente morgen! Dat beeld was ook de hele dag toen bij me blijven hangen, net als de muziek trouwens ;-)

In first instance I composed and arranged this song on my old GEM WS2 which is passed over some time ago, pitiful, but that one was already 12 years old, and it has been also 12 years ago or somehow like that, that I edited this song on that keyboard. Much time later, when I already had my GeneralMusic WK4 Plus, I started to remaster this one. This song I did get it through liturally when I was walking on a very beautiful morning to my school and I came along a pond, there was everywhere green plants & so and the sun was coming up and those Spring mist ... WOW! This was REALLY a nice morning in Spring! This image kept on standing that whole day into my mind, so did the music ;-)

 

3. One Morning In Spring Part 2 (1994, MP3, 5.15 MB)

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient

Tools of Trade: Composed on a GeneralMusic WS2, remasterd on a GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

Dit is het vervolg op One Morning In Spring Part 1 ;-) Ik vond de eerste zo gaaf geworden, dat ik besloot om verder te gaan met het componeren en arrangeren van dit soort muziek! Eigenlijk is dit meer een na-Lente, begin Zomer nummertje ... De frisse Lente achter ons latend, de warme Zomer in ..... Eigenlijk moet ik er dan ook nog een leuke anekdote bij vertellen LOL! Ik speelde in die tijd nog weleens in de kerk omdat ik de achtergrondmuziek voor een jongerenkoor verzorgde ... Nu wilde het geval dat dat koor geen uitzingnummer had, dus zei ik "Nou, ik heb nog wel een leuk afsluitliedje." Vandaar dat ik dus One Morning In Spring Part 2 ging spelen, want dat had ik nog niet zolang daarvoor uitgewerkt, en het mooiste van alles was nog, dat de mensen, die eigenlijk de kerk uit mochten gaan gewoon bleven zitten in halftrance zitten te luisteren LOL! Zowel de pastoor als de dirigente wisten niet wat hen overkwam! Normaal kreeg de pastoor zijn kerk niet vol en bleven ze niet zitten, nu mochten ze gaan, maar bleven, ghehehehehe! Ik heb het overigens daarna nog weken aangehoord dat iedereen het een super nummer vond en ook echt wel mensen die wilden weten waar ik dat nummer vandaan had .....

This song is the continued one on One Morning In Spring Part 1 ;-) I did love the first one so much (and I still do), that I decided to compose and arrange more of those sort of music! Actually, this song is somehow an after-Spring, beginning-Summer song ... Leave the fresh Spring behind us, going into the warm Summer ..... Actually I have to tell you than that there's an anekdote about this song LOL! I played that time sometimes in a church 'cause I managed the background music for a youth choir ... Actually the case was that this choir didn't had a song to sing at the end of the pastor's preachings & prayings, so I said like "Well, I do have a nice song to end up." That's why I played One Morning In Spring Part 2 at the end, 'cause it wasn't that long time before I wrote & arranged that one, and the most marvellous thing still comes, that those people who were in the church and who were allowed to go, they just sat there listening in half-trance LOL! The pastor as the choir director stood there and didn't know what was going up! Normally this pastor couldn't get anyone into his church, now there was a full church and those people were allowed to go, but they didn't, ghehehehehe! After that church preach, several weeks I met people who liked that song very much and there were people too which asked me where I did get that song from .....

 

4. The Old Water Mill (2005, MP3, 6.51 MB)

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient

Tools of Trade: GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

Ik was eens een keertje een beetje in een depri stemming vorig jaar, eigenlijk omdat ik aan een spiritueel stuk moest beginnen waar ik best wel tegenop zag ... Ik was toen eigenlijk nog niet zo lang daarvoor naar de Dommelsche Watermolen geweest in Dommelen om eten voor mijn beestjes te halen, maar ook omdat ik met Tomb Raider 5 bezig was en je daar watermolen-levels hebt, dus ineens, samen met een diep gevoel van eenzaamheid ergens, kreeg ik een melodielijn en 2e stem partij in mijn hoofd, en zag daarbij een oud watermolentje heel hard z'n best doen om nog rond te kunnen draaien omdat er allemaal viezigheid en zooi tussen de schoepen van het rad zaten, en dat rad was sowieso al oud en verroest, dus eigenlijk stond die zooi zo'n beetje voor alle blokkades die ik nog door moest worstelen ... De zooi dus tussen de schoepen uithalen zodat alles weer een beetje soepeltjes zou gaan lopen, beetje olie door het rad heen dat die niet zo piept, enzovoorts ...

Once I was in a somehow depressed mood last year, actually 'cause there was a spiritual part ahead me which was something for me like a mountain ... I hadn't been to the Dommelsch water mill in Dommelen to fetch food for my clanny, but also 'cause I was busy playing Tomb Raider 5 where you have those watermill-levels, so suddenly, together with a deep feeling of loneliness, I did get a melody line and a 2nd voice line in my head, and I saw a small old watermill trying to do it's best to turn it's wheel 'cause there was a lot of dirt and shit between those things which are on the wheel, and this wheel was old and rusty, so actually this shit stood for all blockings I had to get through ... To get those shit out of the wheel so that that wheel would turn well again, a bit of oil  so that this wheel didn't make this shreeky noises, etcetera ...

 

5. The Journey To My Inner Soul (2005, MP3, 12.0 MB)

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient

Tools of Trade: GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

Naast The Old Water Mill is deze een van de wat nieuwere New Age composities. Buiten het feit om dat dit nummer nogal lang is, zit hier ook een heel verhaal aanvast ... Eigenlijk weergeeft dit nummer een heel stuk van mijn leven, maar eigenlijk dan omgezet naar instrumentatie. Buiten dit feit om, kun je een leven van een mens in verschillende stadia indelen, namelijk: Baby, peuter, kleuter, basisschoolkind, puber, adolescent en volwassenen ..... Ook een van de redenen waarom de muziek uitgefaded wordt op het einde ... Het is dus eigenlijk een heel symbolisch stukje muziek wat niet alleen maar het magische en het vrije weergeeft van het moment dat je nog een kleuter of een basisschoolkind was, maar ook het heftige, maar ergens ook het onschuldige van de puberteit, het heftige, maar minder onschuldige adolescente (studenten) leven, maar ook de stabiliteit, de volheid en de kracht die je ervoor terugkrijgt als je eenmaal volwassen bent ... Eigenlijk muzikaal gezien mijn leven in een notendopje ;-) Let VOORAL goed op de gitaarsolo aan het einde ... Die is ERG gaaf!

Besides The Old Water Mill, this one is one of the newer New Age compositions. Allthough this song is a rather long one, there is a sort of story within ... Actually this song shows a very piece of my life, but actually turned into instrumentation. Besides that, you can devide a human's life in several stages, actually: Baby, some older baby stage (between 1.5 and 3), the kid stage between 4 and 6, basical school kid, puber, adolecent and adult ..... Also one of the reasons why I faded out the music on the end of it ... So actually this is a symbolic piece of music which doesn't only show you the magic and the way of being free from the moment that you were just a 4, 5 or 6 years old kid, or even later, a basical school kid, but it contains also the roary, but somehow innocent way of life of puberty, but also the roary, but less innocent adolescence time (students), but also the stability, the completeness and the strength you do get it if you are in your adult stage ... Actually seeing it as my life in a nut shell ;-) Just listen ESPECIALLY very carefully to the guitar solo on the end ... That one is REALLY cool!

 

6. The Path To The Mountain Source (2006, MP3, 10.8 MB)

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient, Space Music

Tools of Trade: GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

Hehe, eindelijk daar is hij dan! Dit liedje hing al een half jaar in mijn hoofd te hangen, nog zelfs voordat ik het Weert project in ging, dus dat is toch alweer lang geleden (voor diegenen die dat niet weten, dat was 4 juli 2005 om precies te zijn, gheeh!) ... Eigenlijk heb ik hier weinig aan toe te voegen, behalve dat het een liedje is waarvan ik dus 90 procent letterlijk heb doorgekregen ... Eigenlijk alleen maar ff in een nieuw jasje gestoken, en we hebben een mooi stevig nummer! Wat wel interessant is om te weten, is dat dit liedje eigenlijk alles van doen heeft met mijn geleide gids ..... ;-)

Well, finally it is! This song was in my head for about half a year, even before I bumped into the Weert project, so that's rather long ago (for those who don't know that, that was July 4, 2005 to be exactly, gheeh!) ... Actually I haven't to add too much information on this song, behalf it's a song where 90 per cent liturally is channeled through ... Actually only put in a new sort of shell, and we have a nice & good going song! What's nice to know is, that this song actually everything has to do with my head guide ..... ;-)

 

7. Cosmic Crystal Caves (2006, MP3, 8.08 MB)

Composer/Arranger: Me

Style of Music: New Age, Ambient, Space Music

Tools of Trade: GeneralMusic WK4 Plus, Cool Edit Pro & some spiritual mind!

Uiteindelijk heb ik dan nu ook een 7e nummertje gebouwd en eigenlijk is deze melodielijn weer ergens spontaan ontstaan nadat ik weer eens terug moest denken aan een aantal mooie beelden die ik eens heb mogen zien tijdens een meditatie ... Eigenlijk een hele donkere grot met overal lichtgevende kristallen, voornamelijk groen en dat was wel apart eigenlijk ;-) Ik heb dus ook een beetje geprobeerd om dit in het nummer een beetje naar voren laten komen, of liever gezegd om het er een beetje in te laten verweven, zoals waterdruppels, random effects en allerlei andere andere effecten zoals de fade in maar zeker ook de fade out en de instrumentatiekeuze om niet te vergeten, gheeh! Hoewel ik nou niet alles even goed in de maat vind, vind ik die 3 Arps 2600 sounds op het einde toch wel leuk klinken zo driestemmig :D Verder ben ik bij dit nummer een beetje geÔnspireerd door Mike Oldfield met name de basloop ten opzichte van de melodielijn, al is die melodielijn weer geheel zelf gecreŽerd (Ommadown dus) ;-)

So finally I do have build a 7th song too and actually this melody line spontanuously have been existed after I had to think back about several beautiful images which I was able to see while a meditation ... Actually a really dark cave with everywhere glowing crystals, mainly green ones and this was rather special actually ;-) So I tried too to underline this in this song, or better saying, to weave it somehow within the song, like water drops, random effects and several other kinds of effects like the fade in, but surely the fade out too and don't forget to call the choice of instruments, gheeh! Allthough my opinion is that not everything is well fitted in the bars, I do like those 3 Arps 2600 sounds on the end 'cause that sounds great and funny that three voices close harmony :D Further on I was somehow inspired by Mike Oldfield especially the bass line in combination with the melody line, allthough I created this melody line myself (so Ommadawn) ;-)

 

*) Niet meer beschikbaar als download/ Not anymore available as download